Moc w słabości się doskonali

„Modlitwa jest odwagą.”

i jeszcze

„Trzeba się modlić wtedy, kiedy się boimy.

Wtedy rośnie w nas odwaga.”

To nie ja, to ks. Twardowski.

Ode mnie mało dziś:

Modlitwa jest zwycięstwem.

Uczestnictwem w Bożej mocy.

Mocy Zmartwychwstałego Pana.


Zostaw odpowiedź