Cisza

 

Język jest sterem.

A Pan Jezus milczy u Piłata.

Milczy u Heroda.

Milczy.

 

Dopiero na krzyżu mówi o tym, co najważniejsze.

Daje nam to, co najcenniejsze, co wypływa z Jego Serca:

  • swoje przebaczenie
  • swoją modlitwę
  • swoje pragnienie
  • swoją obietnicę
  • swoją Matkę

Pomilczymy z Nim w tym Wielkim Tygodniu?


Zostaw odpowiedź