Ssanie- z tego się wyrasta

W pełni respektując prawo matki do decydowania o tym jak długo ona i jej dziecko kontynuować będą karmienie piersią, należy zapewnić kobietom wsparcie, którego mogą potrzebować, by karmić piersią aż ich dzieci ukończą dwa lata i dłużej, zgodnie z zaleceniami WHO i większości narodowych i zawodowych rekomendacji i standardów postępowania” (cyt. z: „Żywienie niemowląt i małych dzieci: Standardy postępowania dla Unii Europejskiej”).

Moje przemyślenia na temat karmienia piersią powyżej roku wzięły się z wewnętrznej niezgody na cierpienie dziecka odstawianego od piersi, gdy do tego jeszcze nie dojrzało oraz z niezgody na wewnętrzne znieczulanie się rodzica na ten ból dziecka płaczącego za utraconą bliskością.

Poprzez towarzyszenie swoim młodszym dzieciom w wyrastaniu z potrzeby ssania oraz poprzez towarzyszenie wielu mamom karmiącym piersią nabyłam przekonania, że możliwe jest zakończenie karmienia piersią w zgodzie z dzieckiem oraz w zgodzie z samą sobą. Cierpliwość i zrozumienie matki dla potrzeb własnego dziecka to drogi wyrastania ze ssania malucha. Żeby sprostać temu towarzyszeniu własnemu dziecku warto też być dobrą dla siebie, troszczyć się również o siebie samą.

Oczywiście nawet pomoc w wyrastaniu i cierpliwe czekanie na dziecko nie jest nigdy idealna, jednak będąc „po stronie dziecka” czyli rozumiejąc je można złagodzić nawet przedwczesne zakończenie karmienia piersią.


Zostaw odpowiedź